DELA

Harry J vill ha tjänstledigt

Jomalas ordinarie kommundirektör Harry Jansson (C) har anhållit om förlängd tjänstledighet tills den nya landskapsregeringen har utsetts. Jansson motiverar sin ansökan med att han fortsätter uppdraget i lagtinget vilket han gör som ersättare för Veronica Thörnroos (C) så länge hon sitter kvar på trafikministerposten.
Kommunfullmäktige i Jomala tar ställning till Janssons ansökan på sammanträdet på tisdag.
Harry Jansson har varit tjänstledig kommundirektör sedan hösten 2007 då han valdes in i lagtinget. Han kan fortsätta som lagtingsledamot under förutsättning att det också i den nya landskapsregeringen finns någon minister som han kan vara ersättare för. (tt-s)