DELA

Hårdare regler för djurstyrningsredskap

Landskapsregeringen har beslutat att jakt av vilda djur och försöksdjursverksamhet som tidigare utförts under tillsyn av landskapsstyrelsen nu ska utföras under tillsyn av regeringen.
Reglerna har också hårdnat kring instrument avsedda att styra djur, vilka endast får användas i det syftet och under kortare perioder. Användning av instrument som ger elektriska stötar ska undvikas i möjligaste mån och enbart instrument med avrundade stift är tillåtna. Stötarna får inte upprepas om inte djuret reagerar på dem. Ändringarna träder i kraft 1 juli i år. (cl)