DELA

Har staden för stor personal?

Personalkostnaderna i Mariehamn uppgår till 40 miljoner och köp av tjänster till 18 miljoner enligt bokslutet 2012. Dessa kostnader tillsammans står för cirka 80 procent av stadens totala verksamhetskostnader på över 72 miljoner.
Det konstaterar stadsfullmäktigeledamöterna Rolf Granlund (Åf), Axel Jonsson (Åf), Bert Häggblom (Ob), Stig Grönlund (Ob), Bjarne Blomster (C) och Böge Holmberg (C) som nu vill minska på personalkostnaderna.
I en motion som lämnades till fullmäktige på sammanträdet i går kväll föreslår politikerna att det tillsätts ett utskott med uppdraget att kartlägga hur stadens personalresurser är organiserade och dimensionerade i förhållande till andra jämförbara kommuner och städer. Utskottet skall också ge förslag till dimensionering till fullmäktiges behandling av budgetramarna för år 2015.
– När man ska effektivisera och spara är det ju lättast att börja med dem som gör det praktiska jobbet. Där är det lättast ätt se vem som gör vad. Ett exempel är det förtjänstfulla arbetet med omorganisering och dimensionering av personalresurserna för städarbetet och köksarbetet. Det är dock i regel svårare att ge sig på den administrativa delen, skriver de sex politikerna i motionen (tt-s)