DELA

Har kvinnan valfrihet?

Malin Gustavsson från Åland föreläste nyligen vid ett stort seminarium med temat ”Forum för kvinnor i karriären” i Helsingfors, arrangerat av det finlandssvenska Marthaförbundet.
Malin Gustavsson är fil mag och konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Titeln på hennes föreläsning var ”Har kvinnan valfrihet?”. Det sägs att vi lever i ett jämställt samhälle, men uppskattas kvinnans insatser lika mycket som mannens, även ekonomiskt, löd en frågeställning. (ka-f)