DELA

Hantverksskolans framtid ännu oklar

I förra veckan fattade lagtinget beslut om att den planerade hantverksutbildningen ska placeras i Kastelholmsområdet och i onsdags träffade arbetsgruppen bakom utbildningen landskapsregeringen för att diskutera framtiden.
Gruppen går vidare med planeringen av utbildningen, men enligt projektledaren Anna Sundblom är framtiden fortfarande oviss.
– Beslutet i lagtinget är inte helt i linje med hur vi vill ha det. Det finns saker som vi måste ta ställning till.
Mer vill hon inte säga innan arbetsgruppen har pratat ihop sig. (as)