DELA

Hans Mattsson Ab ansöker om sanering

Byggfirma Hans Mattsson Ab har lämnat in en ansökan om saneringsförfarande till Ålands tingsrätt. Samtidigt har man begärt att ärendet sekretessbeläggs, men tingsrätten har ännu inte behandlat sekretessbegäran, varför inga handlingar i ärendet finns offentliga just nu.

Nya Åland rapporterade i början av juni att ett metallhandelsföretag har sökt byggfirman i konkurs eftersom det är skyldigt metallhandelsföretagen nästan en miljon euro. (eh)