DELA

Hanna Bertell fortsätter i Bryssel

Landskapsregeringen beslöt att förlänga Hanna Bertells nuvarande uppdrag som specialrådgivare vid Finlands ständiga representation i Bryssel för tiden 10 augusti 2011 till 9 augusti 2014. Bertell har redan haft uppdraget i två år och får ha uppdraget i högst fem år. (ns)