DELA

Handikapprådet omorganiseras

Landskapsregeringen omorganiserar handikapprådet för Åland, och man har antagit ett nytt reglemente för handikapprådet.
Det nya handikapprådet består av högst sju ledamöter och representanter från handikapporganisationer, Ålands landskapsregering, Ålands kommunförbund samt Mariehamns stad. Tidigare var bara föreningarna representerade i rådet.
– Rådet blir mer en brygga till myndigheterna som också har ansvaret för att förverkliga beslut och åtgärdsprogram, säger socialinspektör Gunilla Lindqvist vid landskapsregeringen till Ålands radio. (ml)