DELA

Handikappfrågor berörs inför valet

Handikapprådet för Åland ordnar en debatt i handikappfrågor med kandidater till lagtinget. Representanter från alla partier är inbjudna och åhörarna kommer att få möjlighet att ställa frågor.
Debatten äger rum onsdagen den 10 oktober kl. 18.30 i lagtingets auditorium,
Landshövding Peter Lindbäck är debattledare. (as)