DELA

Handelsskolan kanske flyttar

Ålands gymnasium undersöker om och hur man kan göra verksamheten effektivare både vad organisationen och lokalerna beträffar.
Ett förslag som nu granskas är om det skulle löna sig att flytta handelsutbildningen till hotell- och restaurangskolan.
– Jag vill betona att inga beslut har fattats i någon riktning. Vi är i sonderingsfasen då vi bara tittar på olika alternativ, säger förvaltningschef Gyrid Högman och tillägger att man inte heller jobbar efter någon tidtabell.
– Innan det blir fråga om beslut måste frågan utredas noga. Det handlar om att skapa ett underlag tillsammans med personalen och andra berörda. (tt-s)