DELA

Han kan bli direktör på De gamlas hem

De gamlas hem förbundsstyrelse föreslår att juristen Anders Göransson efterträder Katarina Dahlman som förbundsdirektör.
Tre personer söker tjänsten. Rekryteringsgruppen bestående av förbundsstyrelsens ordförande Harry Jansson, Katarina Dahlman och Rolf Karlsson föreslog Göransson och och en enig förbundsstyrelse godkände förslaget.
Det slutliga beslutet tas av förbundsfullmäktige i mars.
Juristen Anders Göransson är i dag vikarierande myndighetschef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM. Katarina Dahlman efterträder Peter Rask som hälso- och sjukvårdsdirektör på ÅHS. (pd)