DELA

Han fick tillstånd för Kumlingetaxi

Markku Lahtinen har tilldelats trafiktillstånd för taxi med Kumlinge och Enklinge som stationsplats.

Tillståndet gäller till augusti 2024. (pd)