DELA

Hamnvärdar skall lugna resenärer

Mariehamns stad anställer två hamnvärdar till Vikingterminalen för en provperiod till årsskiftet.
Hamn- och säkerhetsnämnden tog beslutet efter att Viking Line och Tallink-Silja i en gemensam skrivelse pekat på brister i säkerheten i terminalen. Incheckningspersonal har hotats av passagerare som avvisats från fartyg.
En hamnvärd skall finnas på plats sju dagar i veckan under de mest intensiva trafiktiden. Värden skall också kunna köra landgångar och göra en del av det arbete som inhyrda väktare nu gör när gästande kryssningsfartyg kommer till hamnen.
Tjänsterna ryms inom ramen för den ordinarie budgeten. (pd)