DELA

Hamnförslag om Möckelö får nej

Ålands landskapsregering har inget intresse av att sälja sin hamn i Möckelö till Jomala kommun.
Det konstaterar kommunstyrelsen i Jomala som har kontaktat landskapet med anledning av en motion från fullmäktigeledamoten Björn Geelnard (M). Geelnard anser att Jomala borde bygga en kommersiell hamn för att kommunen skall få mera intäkter.
Den tomt som Jomala äger på området är i nuläget för liten för en hamn och kommunstyrelsen anser därför att motionen skall förkastas. (tt-s)