DELA

Hamnen får amorteringsfrihet

Mariehamns hamn ab:s ekonomi är svårt trängd under ombyggnaden av kaj 3 i Västerhamn. Därför har hamnen anhållit om amorteringsfrihet om totalt 3,8 miljoner euro fram till den sista december 2021.

Amorteringsfrihet i den här omfattningen kan inte godkännas av stadsdirektören, utan kräver beslut i fullmäktige. Därför beslutade stadsstyrelsen på sitt senaste möte att man inför fullmäktige föreslår att staden godkänner ändringar i budgeten så att stadens långfristiga lån ökas under åren 2019–2021 och att utgifter på 3,1 miljoner euro i investeringsbudgeten för Mariebad flyttas från 2019 till 2020. (eh)