DELA

Hamnbolaget får mer muddringstid

Mariehamns Hamn Ab får mer tid på sig av ÅMHM att muddra vid kaj 1 och 2 i Västra hamnen. Slutdatumet för tillståndet ändras från 14 april till 10 juni.

Beslutet motiveras av att fartygstrafiken avstannat och ett fartyg har lagts upp vid kajen. Muddringsarbetet ska återupptas så fort trafiken kommer igång igen. Myndigheten skriver att arbetet bör färdigställas så snabbt och sammanhängande som möjligt, och att hamnbolaget räknar med att muddringen kan slutföras på 2–3 dagar.

Landskapsregeringen får mer tid på sig för vattenarbeten i samband med rivningen av Marsundsbron. Arbetena ska nu vara slutförda den sista april. Orsaken är att hårda vindar hindrade bogseringen av pråmar och annan utrustning till arbetsplatsen i början av året. (ss)