DELA

Hamnavgifterna ska höjas

SALTVIK Avgiften för småbåtsplatser och det återstående magasinet i Hamnsundet föreslås nästa år höjas med mer än tio procent. Godkänner fullmäktige kommunstyrelsens beslut hamnar kostnaderna för magasinhyra på 150 euro och avgiften för småbåtsplats vid Hamnsundet, Kvarnboviken och Karviken på 200 euro. Tekniska nämndens förslag var något lägre – 140 respektive 183 euro. (cl)