DELA

Hamn har avfallsplan

ÅMHM har godkänt avfallsplanen för landskapets hamn på Möckelö i Jomala.

Av beslutet framgår att ungefär hälften av de cirka 30 fartyg, främst skärgårdsfärjor, som årligen anlöper hamnen har behov av att lämna avfall.

– Hamnen har mottagning av osorterat avfall, plast, glas, kartong, metall, fast och flytande farligt avfall samt bioavfall. Toalettavfall och oljehaltigt slagvatten hämtas med slamsugningsbil direkt från fartygen, skriver ÅMHM. (tt-s)