DELA

Hammarlandsväg blir inte kommunal

HAMMARLAND. En ansökan från en privatperson lämnades in till Hammarlands kommun i våras om att klassa om Södra Tellholmsvägen till kommunalväg. Vid vägen, som är 800 meter lång, finns tre fast bosatta hushåll, 27 övriga fastigheter samt Stall Aftonsol.
Kommunstyrelsen gick vid sitt senaste möte på byggnadstekniska nämndens förslag om att avslå ansökan. Styrelsen motiverade det med att kommunens ekonomiska läge för närvarande inte medger att uppta nya kommunalvägsprojekt i budget och ekonomiplan för åren 2011-2013. (mt)