DELA

Hammarlands fritidshem blir kvar tillsvidare

HAMMARLAND. Skolans fritidsverksamhet stannar kvar i nuvarande lokaler – men ärendet ska utredas vidare. Det beslutade kommunfullmäktige i torsdags.
Fritidsverksamheten har utretts ända sedan förra sommaren. Kommunstyrelsen ansåg då att kommunens försämrade ekonomi krävde att verksamheten effektiviserades och startade därför en utredning om att flytta fritids till Näfsby skolas klassrum. På så sätt skulle man kunna öka kommunens inkomster genom att hyra ut de nuvarande lokalerna.
Både socialnämnden och skolnämnden förordade i sina utlåtanden att verksamheten stannar kvar i dagens lokaler. Trots det meddelade kommunstyrelsen, på kommundirektörens förslag, fullmäktige att det är möjligt att flytta fritidshemmet till skolan.
– Styrelsen överlät det till fullmäktige som beslöt att verksamheten fortsätter där den är nu, men hade också en kläm om att det ska utredas vidare, säger kommundirektör Kurt Carlsson. (mw)