DELA

Hammarland vill sänka skoltaxikostnader

Var finns bedömningen av vilka ekonomiska konsekvenser en ny skolskjutslag får för kommunerna?
Det undrar Hammarlands kommunstyrelse som gett ett utlåtande om lagförslaget. Ändringar i landskapet skolskjutsbestämmelser fram till 2012, bland annat slopandet av maxtaxan, medförde stora merkostnader för kommunen. Kostnaden för skolskjutsar var i fjol över 21 procent av Näfsby skolas externa verksamhetskostnader. Det motsvarade fyra lärartjänster.
Kommunstyrelsen vill återinföra möjligheten att ha upp till tretton passagerare i skoltaxin. Man vill också att landskapet ska lindra kraven på att barn inte ska behöva korsa vägbanan vid av- och påstigning:
– En stor del av kommunens bygdevägar, kommunalvägar och privatvägar har en ytterst låg grad av trafikering vid de tidpunkter som skolskjuts pågår. En bil passerar en skolskjuts med 1 till flera minuters mellanrum. Risken för olyckor är mycket liten på de här vägarna. (pd)