DELA

Hammarland vill ha cykelväg mellan Näfsby och Frebbenby

Hammarlands kommun, eller kommunstyrelsen, har i ett brev till landskapsregeringen önskat att landskapet först ska bygga ut cykelvägen mellan Näfsby och Frebbenby och först senare bygga ut cykelväg på avsnitten Östanträsk–Näfsby och Frebbenby–Marsund.

Orsaken till önskemålet är att man anser att behovet av cykelväg är större mellan Näfsby och Frebbenby. Det här eftersom det skulle göra att elever kan cykla till skolan, Hammarvallen samt multiarenan i Näfsby på ett säkrare sätt.

Landskapets vägingenjör Björn Ekblom konstaterar å sin sida att det i dag inte finns några fastställda vägplaner för cykelbanan, men att man jobbar på det. Landskapet delar in cykelbanan i två etapper: Näfsby–Kattby och Kattby–Marsund. Tanken är att planerna ska ställas ut innan juli i år. Den plan som blir fastställd först byggs sannolikt först. En fastställd plan, är en förutsättning för bygget.