DELA

Hammarland tvekar om stöd till Mariehamn

Mariehamns stad hoppas få stöd för sin ungdomsverksamhet av kommunerna på södra Åland eftersom ungdomar från kommunerna ofta nyttjar ungdomslokalerna i staden. För Hammarlands del skulle det röra sig om 2.000 euro för innevarande år. Kommunstyrelsen behandlade frågan vid sitt möte på tisdagen och beslöt sända den för utlåtande till fritidsnämnden.
Enligt kommundirektör Kurt Carlsson är problemet att kommunen borde ha råd att satsa mera på den egna ungdomsverksamheten och att utrymmet för det minskar ytterligare om anslår medel för verksamhet i andra kommuner. (jk)