DELA

Hammarland skär ner matartrafiken nästa år

HAMMARLAND. Matartrafiken mellan Kattby och Östanåker, via Torp, upphör från och med den första januari. När kommunstyrelsen i början av månaden antog Taxijourens anbud om att köra kommunens matartrafik, beslöt man också att bara skriva kontrakt på linjen mellan Kattby och Skarpnåtö.
– På den linjen är det åtminstone tre-fyra personer som åker med varje tur. Det är försvarbart. Men mellan Kattby och Östanåker har det i 50 procent av fallen inte åkt med någon alls och resten av turerna kanske en person. Man kan inte pina skattebetalarna med sådana kostander, säger kommundirektör Kurt Carlsson.
Taxijouren har kört sträckan i flera år och också i år vann företaget anbudet över Mariehamns taxi.
Det ettåriga kontraket skrivs dock bara under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel för trafiken i nästa års budget, samt att landskapsregeringen ger kommunen ett stöd motsvarande 80 procent av kostnaden. (mw)