DELA

Hammarland sålde industrimark

Fullmäktige i Hammarland beslöt vid sitt senaste möte godkänna försäljningen av två kvartersområden av fastigheten Företagsmarken till byggnadsföretaget Andersson & Boman Ab. Det ena området är på 3.750 kvadratmeter och det andra på 2.790. Kvadratmeterpriset är 1 euro och 50 cent.