DELA

Hammarland motsätter sig gränsändring

Landskapsregeringen har gjort en utlåtandebegäran till Hammarlands kommun i och med att Eckerö kommun anser att kommungränserna vid Signilskär bör justeras. Hammarland bestämde på ett kommunstyrelsemöte i tisdags att de motsätter sig detta.
– Gränserna är i laga kraft bundna, säger Kurt Carlsson, kommundirektör i Hammarland.
Ärendet går nu vidare till landskapsregeringen. (jg)