DELA

Hammarland kan höja skatten

Inför år 2021 är Hammarlands kommun tvungen till att börja ett intensifierat arbete för att få ekonomin i balans. I programmet för att stärka ekonomin har kommunfullmäktige godkänt att i budgeten sänka anslagen med 5 procent från budgeten för år 2020.

Budgetdirektiven bygger på en höjd inkomstskattesats med 1 procent vilket betyder en inkomstskattesats om 18,25 procent. (hh)