DELA

Hammarland går till HFD

Efter att landskapet avslagit kommunens rättelseyrkande om landskapsandelar väljer nu Hammarland att lämna in besvär till Högsta förvaltningsdomstolen.