DELA

Hammarland folkomröstar

HAMMARLAND. Fullmäktige har beslutat att det ska hållas en rådgivande folkomröstning den 28 januari nästa år där frågan är ”Skall Hammarlands kommun fortsätta som självständig kommun?”. Beslutet togs efter en omröstning som slutade 10–5. I det förlorande alternativet föreslogs frågan ”Skall Hammarlands kommun fortsätta som en enskild kommun?”.

Under fullmäktigemötet tog man också ställning till huruvida kommunen samtycker till att tillsammans med Eckerö, Jomala, Lemland och Lumparland ingå i en framställan till landskapsregeringen om tillsättandet av en utredning om ändring av kommunindelning.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunen är ”försiktigt positiv” till en utredning men att den görs först efter att en folkomröstning genomförts i Hammarland.

I fullmäktige vann det förslaget med rösterna 8–7. I det förlorande förslaget föreslogs att Hammarland samtycker till en utredning direkt. (ikj)