DELA

Hammarland får utökat naturreservat

För att skydda landskapsbilden, växt- och djurlivet, särskilda kulturframkallade naturtyper och tillgodose mark för friluftsliv, har landskapsregeringen beslutat om att utököa Signilskär-Märkets naturreservat i Hammarland

Reservatet har en vidd av cirka 22 500 hektar, varav land utgör cirka 400. Området ingår i EU: s naturskyddsprogram Natura 2000. (hh)