DELA

Hammarland befriar föräldrar från avgifter

Hammarlands kommunstyrelse har den 7 april beslutat att vårdnadshavare befrias från barnomsorgsavgift i kommunens daghem samt fritidsverksamheten under den tid som undantagsförhållanden gäller.

– Om barnet är frånvarande under en längre tid än fem sammanhängande verksamhetsdagar under den tid från och med 18 mars som undantagsförhållanden gäller för barnomsorg alternativt skola befrias vårdnadshavaren från barnomsorgsavgiften för hela den period som barnet varit frånvarande från barnomsorgs- eller fritidsverksamheten, skriver kommunen på sin hemsida. (hh)