DELA

Hammarland avvaktar om samgångsgrupp

Hammarlands kommunstyrelse beslutade på sitt senaste möte att avböja tillsättandet av en förhandlingsgrupp för att utarbeta ett gemensamt samgångsavtal för Södra Åland. Kommunstyrelsen vill vänta ut valresultatet, så att de nya förtroendevalda besluter om processens fortsättning vid inledningen av den nya mandatperioden.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå för kommunfullmäktige att det föreslagna avtalet för gemensam räddningsmyndighet för Åland med Mariehamn som värdkommun godkänns, förutsatt att Räddningsområde Ålands Landskommuner (RÅL) godkänner att den gemensamma räddningsmyndigheten bildas.

Ordföranden i kommunstyrelsen Tomas Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson fick fullmakt att underteckna avtalet i enlighet med förslaget i det fall samarbetet förverkligas. (ss)

________