DELA

Hälsoförening får skjuta fram bidrag

Ålands Hälsoalternativ ämnar anordna föreläsning om funktionsmedecin för ålänningar med hänsyn till smittorisk och restriktioner.

Landskapsregeringen förlänger Ålands HälsoAlternativs användningstid av det Paf-medel som beviljades 29 januari 2019 till 15 oktober 2021. (sb)