DELA

Håller fast vid jordförvärvsbeslut

Landskapsregeringen vidhåller i ett färskt utlåtande till Högsta förvaltningsdomstolen sitt tidigare beslut att inte bevilja makarna Carita och Robin Weiss bostadsbolag Bryggan fastigheter ab jordförvärvstillstånd för strandtomten i Lemland Järsö.
Det överklagade beslutet fattades den 16 februari i år. I utlåtandet anser landskapsregeringen att varken prövningsrätten eller jämlikhetsprincipen har överträtts. Inte heller anser man att beslutet är en skärpning av förvaltningspraxis.
Landskapsregeringen konstaterar att det har funnits särskilda skäl för avslag – en annan slutsats skulle, heter det, uppmuntra till att rättigheter missbrukas. (ao)