DELA

Hållbarhet, vård och språk i Lib-motioner

Liberalerna har lämnat in tre åtgärdsmotioner. I den första, med Mats Perämaa som förste undertecknare, vill man att landskapsregeringen bildar en tillväxt- och hållbarhetsfond. Fonden ska byggas upp med Paf-medel, med minst 30 miljoner euro.
Fonden ska stärka tillväxten på Åland och göra samhället hållbart, och målet ska vara att skapa arbetsplatser utanför den offentliga sektorn.
Gunnar Jansson är förste undertecknare i en motion om språkrådet. Man konstaterar att självstyrelsen syfte är bland annat att säkerställa och garantera bevarandet av det svenska språket på Åland. I det senaste regeringsprogrammet sägs att språkrådets uppdrag klargörs och dess ställning stärks. Men Liberalerna har inte sett några ansatser till det och föreslår att landskapsregeringen ska få i uppdrag att utan dröjsmål inleda arbetet med att lagfästa språkrådet och ge ett förslag till lagtinget.
Närståendevårdarnas behov av stödåtgärder bör kartläggas. I en motion med Katrin Sjögren som första undertecknare vill man att landskapsregeringen ska göra den kartläggningen och utredningen. Närvårdarna, personer som tagit över ansvaret för en nära anhörigs vård eller omsorg. Systemet med närvårdare blir allt viktigare som kompletterande vårdform till den offentliga sektorn och ansvaret de har är stort. I motionen konstaterar man att det är viktigt att närståendevårdaren har behov av både ekonomiskt, praktiskt, psykiskt och informativt stöd och att det är viktigt att de blir medvetna om det. (ns)