DELA

Hälften av stans tomter kan säljas på auktion

MARIEHAMN. Stadsfullmäktige har godkänt nya regler för hur stadens tomter ska säljas och arrenderas.
Stadsstyrelsens förslag godkändes utan ändringar, med med en omröstning. Socialdemokraterna ville att andelen tomter som säljs på auktion i stället för till fast pris ska vara 25 procent som hittills, i stället för 50 procent som styrelsen föreslog. Majoriteten röstade för styrelsens förslag.
Fullmäktige godkänner en ändring av stadsplanen för Viking Lines utbyggnad av hotellet Park vid Norra esplanadgatan. Ägarna vill bygga 35 nya hotellrum, en bar och restaurang med 230 nya sittplatser och en ny foajé. För det ansökte man om en ökad byggnadsrätt, från 3.366 kvadrat till 5.500 kvadrat. Stadsarkitektens förslag, som fick fullmäktiges stöd, var att öka byggnadsrätten till 5.100 kvadrat. (pd)