DELA

Häggblom ordförande i Hammarlandfullmäktige

Hammarlands kommunfullmäktige har enhälligt valt Lars Häggblom till ordförande och Anne-Maj Mattsson till vice ordförande i kommunfullmäktige för år 2022.

Fullmäktige utsåg vid senaste möte följande personer till ledamöter för mandatperioden 2022–2023: Sandra Eckerman, Anders T. Karlsson, Johan Holmqvist, Lena Sandqvist, Niklas Danielsson och Mona Kalm

Bland de valda utsågs Anders T. Karlsson till ordförande och Niklas Danielsson till vice ordförande. (hh)