DELA

Haga kungsgård beviljas stöd

Arrendatorn Kristoffer Lundberg på Haga kungsgård har beviljats investeringsstöd på 484.000 euro för bygget av en mjölkkoladugård, plansilo och gödselbassäng.
Bygglov för en 3660 kvadratmeter stor ladugård och en cirka 6000 kubikmeter stor gödselbassäng beviljades i februari och Haga kungsgård ska omfatta 160 mjölkkor, 105 ungdjur över åtta månader och 55 ungdjur under åtta månader. (sh)