DELA

Häckar tillåts på Solberget

Detaljplanen för bostadsområdet Solberget i Jomala har strikta direktiv om var häckar får och inte får planteras. Gröna väggar mot vägar och parkområden är till exempel inte tillåtet och boende i området har anhållit om mindre rigorösa regler.
Områdesarkitekten är för en detaljplaneändring då det gäller häck mot parkområden men vill behålla kravet på staket eller mur mot gatan.
Kommunstyrelsen i Jomala tycker att alla tre alternativen mur, staket och en maximalt 1,5 meter hög häck skall tillåtas vid en tomtgräns oavsett vad som finns på andra sidan. De boende som står bakom anhållan bör dock stå för alla kostnader som en ändring av detaljplanen medför. (tt-s)