DELA

Gymnastikredskap värda 50 000 euro

Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn har beslutat att de redskap och den utrustning som finns i gymnastikhallen i Bollhalla är värda 50 000 euro.

Gymnastics Åland, tidigare Mariehamns gymnastikförening, har tidigare anhållit om att få redskapen för en symbolisk summa. I beredningen till kultur- och fritidsnämndens beslut framkommer att staden har regler för hur inventarier ska avyttras. (eh)