DELA

Gymnastikföreningen föreslås få nej till stöd

Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen avslår Mariehamns gymnastikförenings anhållan om investeringsstöd till den del den avser stöd av penningmedel om 100 000 euro. Stadsdirektören skriver att det för stadens del är ”en främmande form att ge investeringsstöd bestående av penningmedel”.

Föreningen har ansökt om stöd att bygga en gymnastikarena. Föreningen anhåller även om att de gymnastikredskap som ägs av staden överlåts till föreningen för en symbolisk summa. Den frågan föreslår stadsdirektören att överförs till kultur- och fritidsnämnden. (ss)