DELA

Gymnasieutredning dröjer

Den arbetsgrupp som ska ta fram en utvecklingsplan för gymnasialstadiet på Åland har fått förlängt mandat. Senast den sista december i år ska utredningen vara klar. (ak)