DELA

Gunell vill starta nordiskt fredsforum

Skapa ett årligt fredsforum för nordiska aktörer. Det föreslog lantrådet Camilla Gunell (S) på Nordiska rådets session i Helsingfors.
– Norden med sin långa historia av fred och goda rykte som fredsmäklare förpliktigar oss att föra ut våra erfarenhet och kunskap i omvärlden. Att Åland utgör ett exempel på en hållbar fredslösning som varat i över 90 år gör inte saken mindre intressant för ett årligt fredsforum med start på Åland, skriver lantrådet i ett pressmeddelande.
Initiativet kommer ursprungligen från Ålands fredsinstitut och även Nordiska rådet förespråkar ett fredsforum.
Flera åländska politiker har den här veckan deltagit i Nordiska rådets möte, där man även firar 60 år av nordiskt samarbete. Bland annat gränshinder och ett närmare samarbete mellan Färöarna, Grönland och Åland har varit på agendan. (aks)