DELA

Gunell träffar riksminister

Minister Camilla Gunell (S) träffar i dag Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) för att diskutera gemensamma EU-frågor.

Nästa år påbörjas en ny period för EU:s jordbruksprogram, vilket gör att Åland ska ta fram ett nytt LBU-program.

EU vill nu förenkla sin administration, vilket bland annat kan betyda att man vill ha enbart en CAP-strategi per EU-nation. Nu har Åland en egen och Finland har en egen och det upplägget vill Åland fortsätta med. Frågan ska behandlas på ett möte i Bryssel i slutet av månaden och Camilla Gunells besök är ett led i att lobba för att Åland ska få behålla sin egen strategi.

– I övrigt välkomnar vi alla förslag om förenklingar, säger hon.

På mötet med Jari Leppä ska hon också tala om stormen och sommarens torka och vilka följder det fått på Åland. (eh)