DELA

Gunell (S) frågar om ekologisk odling

Lagtingsledamot Camilla Gunell (S) undrar i en enkel fråga till landskapsregeringen hur man avser utveckla den ekologiska odlingen på Åland och långsiktigt uppnå sina mål för hållbar utveckling inom jordbrukssektorn.
– Den ekologiska produktionen på Åland motsvarar inte efterfrågan utan kunde öka och utvecklas betydligt. Landskapsregeringen eftersträvar hundraprocentigt ekologiskt jordbruk i sin hållbarhetsvision men i konkret handling verkar man i en annan riktning. Inte ens på landskapets egna marker prioriteras längre ekologisk odling, exempelvis på nyligen utarrenderade Grelsby kungsgård, skriver Gunell. (ns)