DELA

Gunell-fråga om Finlandskabeln

LAGTINGET Camilla Gunell (S) har ställt en så kallad enkel fråga till landskapsregeringen. Lagtingsledamoten vill veta vad som fördröjer landskapets hantering av Finlandskabeln och vad förseningen betyder för förverkligandet av projektet.
”Satsningen på den för Åland så viktiga Finlandskabeln har uppenbarligen hamnat i tidsnöd. Anledningen anges vara att landskapsregeringen inte avgett sitt utlåtande över det begärda extra anslaget till Ålandsdelegationen trots att begäran inkom redan i somras. Kabeln borde tas i bruk 2013 och besluten om dess finansiering borde redan ha varit tagna”, skriver Gunell. (ak)