DELA

Gudingens hiss anpassas

Hissen ombord på skärgårdsfärjan Gudingen anpassas nu för rörelsehindrade. Därför kan hissen för tillfället enbart användas i undantagsfall.

”Vänligen meddela besättningen om du är rörelsehindrad så ordnar de att hissen kan köras. ” skriver Ålandstrafiken i ett utskick.

Hissen ska enligt planen åter vara i normalt bruk på torsdag, 23 maj. (ab)