DELA

Gudingen-styrmän på tvångsledigt

Styrmännen på ms Gudingen har kommenderats på ledighet när skärgårdsfärjan i mars trafikerar enligt isturlistan, uppger Åland Radio.
Nu kör Gudingen Långnäs-Kökar, och inte till Korpo, och klarar sig då utan styrman.
– Vi ifrågasätter inte bemanningsfrågan, däremot protesterar vi mot det sätt på vilket det här har skötts, säger styrmännen, som vänt sig till skeppsbefälsförbundet för att få stöd, till Ålands Radio.
Enligt radion fick styrmännen av rederichefen Kaj Jansson besked om att de skulle på ledigt med två dagars varsel.
Enligt Kaj Jansson, skriver radion på sin hemsida, sparar landskapet cirka 20.000 euro på åtgärden.