DELA

Gudingen-dockning dubbelt så dyr

Fakturan för dockningen av m/s Gudingen slutade på 204 412 euro. Anbudet från bolaget Western Shipyard i Tykö, Finland var från början på 98 215,30 euro. Det skriver landskapsregeringen i ett beslut om att betala fakturan.

Enligt motiveringen i beslutet beror den kraftigt ökade kostnaden på att reparationsarbetet, bland annat arbetet med en propelleraxeldragning, blev mycket mer omfattande än vad man ursprungligen trott.

Fartyget dockades 21 maj till 8 juni och det var en planerad dockning inom tidsintervallet för klassens och Traficoms krav.

Upptagna medel i budgeten för dockningen är 160 000 euro. (ck)