DELA

Grupp utreder sotningstaxorna

En ny arbetsgrupp ska gå igenom taxorna och regelverket för sotning i landskapet. Gruppen tillsattes av landskapsregeringen på torsdagen och där ingår räddningscheferna Leif Ahlqvist och Lennart Johansson, sotarna Carl-Olof Mattsson och Dag-Ove Johansson och juristen Camilla Hägglund.
Arbetsgruppen ska lämna in en rapport över förbättringsmöjligheter i september. (aks)